հայերեն համարները 1 –ից մինչեւ 100

# Writing your language Writing Reading
0 զրո զրո -
1 մեկ մեկ -
2 երկու երկու -
3 երեք երեք -
4 չորս չորս -
5 հինգ հինգ -
6 վեց վեց -
7 յոթ յոթ -
8 ութ ութ -
9 ինը ինը -
10 տասը տասը -
11 տասնմեկ տասնմեկ -
12 տասներկու տասներկու -
13 տասներորդ տասներորդ -
14 տասնչորս տասնչորս -
15 տասնհինգ տասնհինգ -
16 տասնվեց տասնվեց -
17 տասնյոթ տասնյոթ -
18 տասնութ տասնութ -
19 տասնինն տասնինն -
20 քսան քսան -
21 քսան քսան -
22 քսան երկու քսան երկու -
23 քսաներեք քսաներեք -
24 քսանչորս քսանչորս -
25 քսանհինգ քսանհինգ -
26 քսանվեց քսանվեց -
27 քսան յոթ քսան յոթ -
28 քսան ութ քսան ութ -
29 քսանինը քսանինը -
30 երեսուն երեսուն -
31 երեսուն մեկ երեսուն մեկ -
32 երեսուն երկու երեսուն երկու -
33 երեսուն երեք երեսուն երեք -
34 երեսուն չորս երեսուն չորս -
35 երեսուն հինգ երեսուն հինգ -
36 երեսուն վեց երեսուն վեց -
37 երեսուն յոթ երեսուն յոթ -
38 երեսուն ութ երեսուն ութ -
39 երեսուն ինը երեսուն ինը -
40 քառասուն քառասուն -
41 քառասունմեկ քառասունմեկ -
42 քառասուներկու քառասուներկու -
43 քառասուներեք քառասուներեք -
44 քառասունչորս քառասունչորս -
45 քառասունհինգ քառասունհինգ -
46 քառասունվեց քառասունվեց -
47 քառասունյոթ քառասունյոթ -
48 քառասունութ քառասունութ -
49 քառասուն ինը քառասուն ինը -
50 հիսուն հիսուն -
51 հիսունմեկ հիսունմեկ -
52 Հիսուն երկու Հիսուն երկու -
53 Հիսուն երեք Հիսուն երեք -
54 հիսունչորս հիսունչորս -
55 հիսունհինգ հիսունհինգ -
56 հիսուն վեց հիսուն վեց -
57 հիսունյոթ հիսունյոթ -
58 հիսուն ութ հիսուն ութ -
59 հիսուն ինը հիսուն ինը -
60 վաթսուն վաթսուն -
61 վաթսուն մեկ վաթսուն մեկ -
62 վաթսուն երկու վաթսուն երկու -
63 վաթսուն երեք վաթսուն երեք -
64 վաթսուն չորս վաթսուն չորս -
65 վաթսուն հինգ վաթսուն հինգ -
66 վաթսուն վեց վաթսուն վեց -
67 վաթսուն յոթ վաթսուն յոթ -
68 վաթսունութ վաթսունութ -
69 վաթսունինը վաթսունինը -
70 յոթանասուն յոթանասուն -
71 յոթանասուն մեկ յոթանասուն մեկ -
72 յոթանասուն երկու յոթանասուն երկու -
73 յոթանասուն երեք յոթանասուն երեք -
74 յոթանասուն չորս յոթանասուն չորս -
75 յոթանասուն հինգ յոթանասուն հինգ -
76 յոթանասուն վեց յոթանասուն վեց -
77 յոթանասուն յոթ յոթանասուն յոթ -
78 յոթանասունութ յոթանասունութ -
79 յոթանասուն ինը յոթանասուն ինը -
80 ութսուն ութսուն -
81 ութսուն մեկ ութսուն մեկ -
82 ութսուն երկու ութսուն երկու -
83 ութսուն երեք ութսուն երեք -
84 ութսունչորս ութսունչորս -
85 ութսունհինգ ութսունհինգ -
86 ութսուն վեց ութսուն վեց -
87 ութսուն յոթ ութսուն յոթ -
88 ութսուն ութ ութսուն ութ -
89 ութսուն ինը ութսուն ինը -
90 իննսուն իննսուն -
91 իննսուն մեկ իննսուն մեկ -
92 իննսուն երկու իննսուն երկու -
93 իննսուն երեք իննսուն երեք -
94 իննսուն չորս իննսուն չորս -
95 իննսունհինգ իննսունհինգ -
96 իննսունվեց իննսունվեց -
97 իննսուն յոթ իննսուն յոթ -
98 իննսուն ութ իննսուն ութ -
99 իննսուն ինը իննսուն ինը -
100 հարյուր հարյուր -